Posted in Մայրենի

Մայրենի

Մշուշ-մառախուղ
Կածան-Ոտքի նեղ ճանապարհ
Եղյամ-ճերմակ մազեր
Մամուռբորբոս-
Փայտահատ-անտառափայտ կտրող բանվոր
Ծածանում-ծածանվել

Posted in Մայրենի

Մայրենի

1.Գրի՛ր, թե տրված բառերում քանի՛ հնչյուն և քանի՛ տառ կա։

Սեղան, երազ, որս, արև, հարևան, Երևան, ոսկոր, ոսկեզօծ

Սեղան-5 տառ,5 հնչյուն
Երազ-4 տառ,5 հնչյուն
Որս-3 տառ,4 հնչյուն
Արև-3տառ,4 հնչյուն
Հարևան-6 տառ,7հնչյուն
Երևան-5 տառ,7հնչյուն
Ոսկոր-5 տառ,6 հնչյուն
Ոսկեզօծ-7 տառ,8 հնչյուն

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Խնդիրներ ֆլեշմոբի երկրորդ մակարդակից․

1. Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:
Լուծում

5-2=3+3=6-1=5
25-2=23+3=26-1=25
A և D

2. Ռաֆայելն Արեգից 3 անգամ շատ գիրք ունի։ Եթե Ռաֆայելը գրադարանից վերցնի ևս 7 գիրք, իսկ Արեգը՝ ևս 11 գիրք, ապա նրանց ունեցած գրքերի քանակները կհավասարվեն։ Սկզբում քանի՞ գիրք ունեին տղաներից յուրաքանչյուրը:
Լուծում
Ռաֆաել-6 հատ
Արեգ-2 հատ
2×3=6
6+7=13
11+2=13
13=13
3. Աշոտն իր ծննդյան օրն ասաց, որ 10 տարի հետո կկարողանա ասել, որ 20 տարի առաջ 30 տարեկան էր: Քանի՞ տարեկան է հիմա Աշոտը:
40+10=50-20=30
Պատ.`40 տարեկան

Posted in Русские. Яазик, Սեբաստացու օրեր

Ռուսերեն

Повторить теорию: Состав слова
• Выполнить задания:
Образуй от данных слов однокоренные слова, отвечающие на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ?
мука -какая холод –какой тьма-какая, брат-какой работа-какая, гриб-какой друг-какой снег-какой птица-какая дерево-какое рука-какая
Найдите “лишнее” слово:
• Купить, покупка, покупатель, купец, купальник, накупить.
• Пар, запариться, парное (молоко), пара (обуви).
• Лень, лентяй, лента, ленивец.
• Водяной, вода, водичка, подводник, водитель.
Вставить, где нужно, пропущенные буквы. Подобрать проверочные слова.
• Честный ответ, интересная книга, бесхитростные слова, лестный отзыв, перекрестный огонь, вирусная инфекция, парусный спорт, частное лицо, тростниковые заросли, кризисная ситуация, словесное искусство, безвкусная пища, опытный наездник, чествовать гостя, чувствовать усталость.
Реклама
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.
• сосна звезда, широкий, зеленый, холода, голова, воздушный, веселый, кормушка, жемчужина, торговля, стрелок, глотать
Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.
• Сп…шите упражнение чисто и красиво. Не сп…шите во время еды.
• Дети пол…скали пушистого котенка. Мама пол…скала белье.
• Саша громче всех зап…вал песню. Больной зап…вал лекарство водой.
• Бабушка давно пос…дела. Дедушка пос…дел на скамейке и ушел

Posted in Մաթեմատիկա

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

1․ Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը:
14-3=14
Պատ.`14 տարեկան
2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20 տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

30-20=10
30+6=36
10+6=16
36-16=20
Պատ.`20 տարով

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:
5×7=35
35+5=40
5+5=10
40:10=4
Պատ.`4 անգամ
4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։
60:6=10
60+7=67
10+7=17
67-17=50
Պատ.` 50 տարով
5․ Նարեն 8 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 25 տարով: 4 տարի հետո հայրիկը Նարեից քանի՞ տարով մեծ կլինի:
25+8=33
33+4=37
8+4=12
37-12=25
Պատ.`25 տարով

Posted in Բնագիտություն

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Կատարելով դիտարկումներ կհամոզվեք, որ նյութերը հանդես են գալիս տարբեր վիճակներում։ Որոշ նյութեր սովորական պայմաններում հեղուկ վիճակում են, մյուսները՝ գազային, երրորդները՝ պինդ։ Կախված պայմանների փոփոխությունից՝ նրանց վիճակները կարող են փոփոխվել:

Օրինակ՝ ջուրը տնային պայմաններում հեղուկ վիճակում է, սառեցնելիս հեղուկ վիճակից վերածվում է պինդ վիճակի՝ սառույցի, իսկ տաքացնելիս՝ գազային վիճակի՝ գոլորշու: Սառույցը ջրի պինդ վիճակն է, իսկ գոլորշին՝ գազային: Ոսկին սովորական պայմաններում պինդ վիճակում է, շատ բարձր ջերմաստիճանում հալվում է և վերածվում հեղուկի, իսկ ջերմաստիճանն ավելի բարձրացնելու դեպքում սկսում է եռալ և վերածվել գազի։
Նյութը, կախված պայմաններից, հիմնականում լինում է պինդ, հեղուկ կամ գազային վիճակում։
Դիտարկենք տարբեր մարմիններ և, պարզ փորձեր կատարելով, ծանոթանանք դրանց որոշ հատկություններին։
Վերցնենք ապակուց, երկաթից և պղնձից պատրաստված ձողեր, որոնք սովորական պայմաններում պինդ վիճակում են։ Դժվար չէ համոզվել, որ այդ նույն պայմաններում ինչ դիրքով և որտեղ էլ դնենք այդ ձողերը, դրանք կպահպանեն իրենց ձևն ու ծավալը։
Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձևն ու ծավալը։
Սա պինդ մարմինների հատկություններից է։
Այժմ դիտարկենք հեղուկները։ Վերցնենք 50 մլ ծավալով որևէ հեղուկ, օրինակ՝ մասուրի հյութ, և լցնենք բաժակի մեջ։ Նա կընդունի բաժակի ձևը։ Եթե լցնենք մեկ այլ անոթի մեջ, ապա կընդունի այդ անոթի ձևը, բայց նրա ծավալը կրկին կմնա 50 մլ։ Դա նշանակում է, որ մի անոթից այլ անոթ տեղափոխելիս հեղուկի ծավալը պահպանվում է, բայց ձևը փոխվում է՝ ընդունում է այն անոթի ձևը, որտեղ լցված է:
Հեղուկները պահպանում են իրենց ծավալը, բայց ձևը՝ ոչ։ Սա հեղուկների հատկություններից է:
Դիտարկենք գազային վիճակում գտնվող նյութերից օրինակ՝ օդի նմանատիպ հատկությունը: Եթե օդով լի գնդակը սեղմենք, ապա նրա ձևը կփոխվի, և բնականաբար այդ նույն ձևը կստանա նաև նրանում եղած օդը: Եթե գնդակի ծավալը փոքրացնենք՝ նրա մի մասը սեղմելով, ապա այդ նույն ծավալը կստանա նաև նրանում եղած օդը: Դժվար չէ հետևություն անել, որ գնդակի մեջ լցված օդն ընդունում է տվյալ գնդակի ձևն ու ծավալը: Գնդակի ձևի ու ծավալի փոփոխությունից փոփոխվում են նաև նրանում եղած օդի ձևն ու ծավալը:
Գազերը չեն պահպանում ոչ իրենց ձևը, ոչ ծավալը և զբաղեցնում են իրենց տրամադրված ողջ տարածքը։
Սա գազերի հատկություններից է:

Հետաքրքիր փորձեր ջրի հետ:

Առաջադրանք 1
Թվարկե՛ք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ բ) հեղուկ գ) գազային:

Ջուրը տնային պայմաներում հեղուկ վիճակում է,սառեցնելիս վերածվում է պինդ վիճակի սառույցի,իսկ տաքացնելիս գազային վիճակի գոլորշու:

Առաջադրանք 2
Թվարկե՛ք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։
Պլասմաս,ապակի,ալյումին,կավ,թուղթ

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում` պինդ — հեղուկ — գազային
Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ:

պինդ հեղուկ գազային
փայտ ջուր թթվածին
Արծաթ կաթ գոլորշի
Ոսկի ջրածին
Նավթ պողպատ
Ապակի

Posted in Մայրենի

Մայրենի

Մ. Գալշոյանի «Սպասում» պատմվածքը պատմի՛ր:
Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին:

Կոմիտասը շատ բարի է,հոգատար է,ընկերասեր է,և շատ է սիրում մարդկանց օգնել:

Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները:

Շուրջբոլոր-
Անմիջնորդ-
Հանդարտ -խաղաղ
Ծածուկ-թաքուն
Գոցել-փակել

Բացատրի՛ր գլուխ տալ, գլուխ ջարդել դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:
Գլուխ տալ-բարև տալ
Գլուխ ջարդել-գլուխ կոտրել

Posted in Մայրենի

Առակ ներելու մասին

Մի անգամ՝ Երկիր մոլորակի հայտնվելուց առաջ, հոգիները հավաքվել էին։

Աստված նրանցից մեկին հարցրեց․

-Ինչո՞ւ ես գնում Երկիր։

-Ես ուզում եմ ներել սովորել։

-Ո՞ւմ ես պատրաստվում ներել։ Նայի՜ր, որքան մաքուր, լուսավոր և սիրող են հոգիները։ Նրանք այնքան են քեզ սիրում, որ չեն կարող այնպիսի բան անել, որի համար ստիպված լինես ներել նրանց։

Posted in Բնագիտություն

Նյութերի կազմությունը.Մոլեկուլներ և ատոմներ

Նյութերն ունեն բազմաթիվ հատկություններ: Այդ հատկությունների շնորհիվ դրանք կարող են փոխազդել միմյանց հետ կամ նույնիսկ ինքնուրույն քայքայվել` առաջացնելով նոր նյութեր:
Այդ հատկությունները կոչվում են քիմիական հատկություններ։ Նյութերի քիմիական հատկություններն ուսումնասիրում է բնագիտության «քիմիա» կոչվող ճյուղը (գիտությունը):
Օրինակ՝ երկաթի քիմիական հատկություններից է ժանգոտելու հատկությունը: Երկաթյա մեխի արտաքին շերտի և օդի բաղադրության մեջ մտնող թթվածնի փոխազդեցությունից առաջանում է ժանգ, որը քիմիայում անվանում են երկաթի օքսիդ: Որքան էլ մեծ կամ փոքր լինի երկաթյա մեխը, միևնույն է, նա ունի ժանգոտելու հատկություն:

Նյութերը հիմնականում կազմված են չափազանց փոքր մասնիկներից՝ մոլեկուլներից, ատոմներից կամ իոններից: Այդ մասնիկները գտնվում են մշտական շարժման մեջ, և նրանց միջև կան ազատ տարածություններ: Մոլեկուլներն իրենց հերթին կազմված են ատոմներից: Մոլեկուլներն ունեն այն քիմիական հատկությունները, որոնք ունի տվյալ նյութը:
Եթե մի քանի միլիգրամ կալիումի պերմանգանատ (մարգանցովկա) լցնենք ջրով լի բաժակի մեջ, ապա ջուրը կգունավորվի: Դա բացատրվում է նրանով, որ կալիումի պերմանգանատի մոլեկուլները տարածվում են ջրի ամբողջ ծավալով մեկ:
Փորձեք շաքարի կտորը լուծել մեկ բաժակ ջրում: Շաքարի մոլեկուլները նույնպես կտարածվեն ջրի մեջ՝ քաղցրացնելով այն:
Քլորի հոտը մենք զգում ենք, որովհետև նրա մոլեկուլները տարածվում են օդում:
Միևնույն նյութի բոլոր մոլեկուլները միատեսակ են։ Հնարավոր չէ, օրինակ, տարբերել Սևանա լճի ջրի մոլեկուլը Միջերկրական ծովի ջրի մոլեկուլից։
Թեև մոլեկուլները շատ փոքր են, սակայն դրանք նույնպես հնարավոր է բաժանել ավելի փոքր մասնիկների՝ ատոմների։ Երկար ժամանակ գիտնականները կարծում էին, թե ատոմներն անբաժանելի են։ «Ատոմ» բառն ունի հունարեն ծագում և նշանակում է հենց անբաժանելի: Սակայն ավելի ուշ նրանք պարզեցին, որ ատոմները ևս հնարավոր է բաժանել ավելի փոքր մասնիկների։ Այդ մասին ավելի մանրամասն կիմանաք բարձր դասարաններում։
Տարբեր նյութերի մոլեկուլներ կազմված են տարբեր տեսակի ու քանակի ատոմներից։
Օրինակ՝ ջրածնի մոլեկուլը կազմված է ջրածնի երկու ատոմներից։ Թթվածնի մոլեկուլը կազմված է թթվածնի երկու ատոմներից, օզոնի մոլեկուլը՝ թթվածնի երեք ատոմներից։
Ջրի մոլեկուլը կազմված է թթվածնի մեկ և ջրածնի երկու ատոմներից։ Ինչպես տեսնում եք, միևնույն մոլեկուլում կարող են լինել տարբեր նյութերի ատոմներ։
Կախված մոլեկուլի բաղադրությունից, նրա ատոմների քանակից՝ տվյալ նյութի հատկությունները կարող են խիստ տարբերվել մեկ այլ նյութի հատկություններից։ Օրինակ՝ օզոնը և թթվածինը տարբեր նյութեր են, սակայն երկուսն էլ կազմված են միայն թթվածնի ատոմներից: Թթվածնի մոլեկուլը, ինչպես արդեն գիտեք, կազմված է թթվածնի երկու ատոմից, իսկ օզոնի մոլեկուլը՝ թթվածնի երեք ատոմից: Այսինքն՝ այդ նյութերի մոլեկուլներն ունեն տարբեր քանակի թթվածնի ատոմներ: Այդ պատճառով խիստ տարբեր են նրանց հատկությունները. թթվածինն անհրաժեշտ է շնչառության համար, իսկ օզոնը թունավոր նյութ է։

Առաջադրանք

Շաքարի կտորը լուծեք թեյի մեջ և նկարագրեք այդ երևույթը

Անմիջապես շաքարավքզը կհալվի:

Posted in Մայրենի

Լավ է կույր աչքով,քան կույր մտքով…

Մի օր մի տղա է լինում անունը նարեկ:Նա մի օր ուզում է գնալ իր կույր տատիկի Տուն:Գնում է գնում հասնում է:Իր կույր տատիկը միշտ չէր հավատում իրեն և ուրիշներին:Տղան թակում է դուռը և տատիկը հարցնում է ով է:Տղնա ասում է քո թոռն է:Տատիկը ասում է սուտ մի խոսիր դու չես իմ թոռնիկը:Տղան ասում է ես եմ քո թոռնիկը Նարեկն է բաց դուռը:Տատիկը դուռը բացում է Նարեկ թոռնիկս ինչպես ես:Նարեկը ասում է լավ եմ իմ սիրելի տատիկ դու ինչպես ես տատիկը ասւմ է լավ եմ:Տղան ասում է եկել եմ որ խնամեմ քեզ իմ տատիկ:Թոռբիկը իրեն չայ է տալիս,թխվածքաբլիթ է տալիս:Բայց տղան չէր ուտում թխվածքաբլիթ,որ տատիկն ուտի:Բայց տատիկն իր մտքում ասում է հաստատ իրեն կես բաժակ ավել շատ է լցրել չայը,հաստատ ինքը ավելի շատ է ուտում թխվածքաբլիք քան ինքը: