October 13

Մայրենի

Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…» բանաստեղծությունը:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր քամի, Փոթորիկ մորիկ      բոց,Կրակ: ոսկեզօծ  ոսկեներկ բառերի հոմանիշները:
  2. Գրի՛ր մեծահարուստ,աղքատ: տեր, ծառա ծով,ցամաք։ բառերի հականիշները:
  3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը և գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզոծվել-10տառ,11հնչյուն  տերը-4տառ,4հնչյուն  ոսկի-4տառ,5հնչյուն ծով- 3տառ,3հնչյուն բոց-3 տառ,3հնչյուն:


Posted October 13, 2021 by nellikarapetyan in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*