Posted in Մայրենի

Մայրենի

Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

Խաշամ-ծառերից թափված աշնան տերև

Փեշ-քղանցք,եզր

Որոտալ-դղրդալ,թնդալ,գոռալ

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:
Մշուշ-մութ,խավար,մռայլ
Շղարշ-քող,նուրբ գործվածք
Քամի-փոթորիկ,հողմ,մրրիկ

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել
Չէ,երևի ձյուն է գալու:
4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,
Դեղին,կապույտ,սպիտակ
բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում
Խշշոց,սուլոց: